Adresa:
Braće Nedića 29
11000 Beograd,
Srbija
Telefon:
+381 11 242 2298
Broj mobilnog telefona:
+381 63 364 195
(opciono)